Page 4 - Сахалину с любовью : литературный сборник
P. 4

Сах

      84(2Рос=Рус)6

      С 22

      + 84(0)6


         Сахалину с любовью : литературный сборник / МУ
      «Южно-Сахалин. централиз. библ. система ; Центр. гор. б-ка им.
      О. П. Кузнецова ; сост. Л. К. Кисенкова ; предисл. О. А.
      Бородиной. – Южно-Сахалинск, 2011.– 80 с. : ил.
      Сахалину – с любовью                     2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9